• Nederlands
 • Engels

Keuren en certificeren

Keuren in huis of op locatie

Roodenberg Staalkabels keurt de meest uiteenlopende hijs- en hefgereedschappen, maar ook elektrische gereedschappen, ladders en offshore materialen.

Als lid van de EKH worden de keuringen van hijs- en hefgereedschappen uitgevoerd volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen: de EKH-werkvoorschriften.
Wij voeren zowel keuringen in huis als op locatie uit.

Speciaal voor het keuren van ratel- en kettingtakels is een testkast ontwikkeld waarin zowel een dynamische als statische loadtest uitgevoerd kan worden.

Door een combinatie van deze 2 tests wordt tijd bespaard en is de werking en veiligheid van de goedgekeurde takels maximaal gewaarborgd.

NEN3140 keuring

Keuringen van elektrische gereedschappen vinden plaats volgens NEN 3140.
Elektrisch aangedreven hijsgereedschappen kunnen dus tegelijk volgens de EKH werkvoorschriften en de elektrische NEN 3140-norm gekeurd worden, alles bij één bedrijf.
Daarnaast kunnen natuurlijk ook elektrische handgereedschappen zoals bijvoorbeeld boormachines en verlengsnoeren ter keuring aangeboden worden.

Keuringen van ladders en klimmateriaal worden uitgevoerd door daarvoor opgeleid personeel.

Keuren is een kwestie van wederzijds vertrouwen tussen de klant en de keurende instantie. Roodenberg Staalkabels zal dus nooit afgekeurde materialen vervangen of vernietigen zonder overleg met de klant.
Vaak is repareren wel degelijk lonend en wordt dat dan ook voorgesteld.

Kraankeuring

Het keuren van kranen dient jaarlijks plaats te vinden volgens werkvoorschriften van de EKH. Onze EKH-keurmeester beoordeelt (de veiligheid van) hijskranen in fabriekshallen en tevens vast opgestelde of over een vaste baan bewegende hijskranen buiten, o.a.:
 • Loopkranen (bovenlopend of onderhangend)
 • Portaalkranen (kolom- of muur-)
 • Zwenkkranen
 • Hangbaansystemen (monorailsystemen)
 • Alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels en vast opgestelde takels.

Wat houd de keuring in:

 • Controle en beoordeling van de kraan met betrekking tot veiligheid
 • Controle van de staalkabel of ketting
 • Beproeven met gewicht, kraan aftesten op basis van 110%
 • Inspectie elektrische installatie volgens NEN3140
 • Rapportage
 • Aftekenen van het kraanboek

Keuren volgens EKH voorwaarden

De EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen) heeft zich ten doel gesteld de wettelijke normen en richtlijnen voor hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Daartoe zijn werkvoorschriften opgesteld met de officiële regels en richtlijnen, aangevuld met nadere eisen voortkomend uit de specifieke kennis en ervaring binnen de branche van hijs- en hefmiddelen. Deze combinatie biedt een zeer goede garantie voor een adequate levering en keuring door de EKH-leden.

Voor het EKH lidmaatschap geldt als eis dat het keurbedrijf beschikt over een ISO 9000 certificaat. Bedrijven die lid zijn worden jaarlijks door een onafhankelijke auditor beoordeeld. Hierbij wordt onder meer de naleving van de werkvoorschriften en de uitvoering van de verrichte keuringen gecontroleerd en de deskundigheid van de keurmeesters beoordeeld. Als een cliënt niet tevreden is over hoe de keuring verricht is, dan kan een beroep op een onafhankelijke Klachtencommissie worden gedaan.

Specifiek voor de offshore gelden in een aantal gevallen afwijkende voorschriften voor het keuren van hijsgereedschappen, waaronder takels. Daarnaast stelt de norm EN 12079 / DNV 2.7.1. bijzondere eisen aan het keuren van transportcontainers, skids, baskets en bijbehorende lifting sets. Naast deze keuringseisen wordt ook het ontwerp hiervan beschreven. Keuringen van offshore hijsmaterialen worden in IJmuiden door Roodenberg Staalkabels BV.

Call Now Button